Lean Management: jak efektywnie zarządzać Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

XV Konferencja z cyklu "Współczesna medycyna – merytorycznie i kompleksowo"
Ładowanie Wydarzenia

TEMAT: Lean Management: jak efektywnie zarządzać Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

DATA: 25-26 marca 2021

MIEJSCE: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

CENA: 380 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • Uczestnictwo w obradach
 • Materiały konferencyjne
 • Poczęstunek w przerwach kawowych
 • 2 x lunch
 • 1 x kolacja (należy potwierdzić udział na formularzu zgłoszeniowym)
 • Udział w projekcji filmu “Zdążyć”
 • Certyfikat

Plan konferencji - Pobierz

Zapraszamy na kolejną XV już konferencję organizowaną przez BB-Med z cyklu Współczesna medycyna – merytorycznie i kompleksowo

 • Czy wiesz jak zmienić “na plus” Medyczne Laboratorium Diagnostyczne którym zarządzasz lub chcesz zarządzać w przyszłości?
 • Czy chcesz z sukcesem zaplanować i zrealizować to przedsięwzięcie?

Zapraszamy do udziału w innowacyjnej konferencji,
która wskaże nową drogę w organizacji i zarządzaniu
Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

 

14 punktów “twardych” 
dla diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie umowy na przeprowadzenie ciągłych szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych
zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Medycznym Centrum Naukowo-Diagnostycznym BB-Med


Tematy konferencji będą poruszać następujące problemy:

Jak ogarnąć całość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Jak wyposażyć Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w najnowocześniejszy sprzęt oraz system informatyczny

Jak zarządzać zespołem w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w celu budowania procesów przyjaznych pacjentom

Jak stworzyć unikalną obsługę dla pacjenta, lekarza i placówek medycznych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Jak prawidłowo koordynować współpracę pomiędzy diagnostą laboratoryjnym a lekarzem klinicystą w procesie diagnostycznym pacjenta

Jak wykorzystać naturalne talenty ludzi w zarządzaniu medycznym laboratorium diagnostycznym

Będziemy mówić o nowościach i trendach w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, o procesach w preanalityce i postanalityce oraz o tym jak nowocześnie i optymalnie zorganizować i wyposażyć poszczególne pracownie/pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Szczególną uwagę zwrócimy na koncepcję zarządzania w oparciu o Lean Management (szczupłe zarządzanie), która to nierozerwalnie związana jest z filozofią Kaizen.

Jedno z przesłań Kaizen głosi, że żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów funkcjonowania firmy. Kaizen w firmie ma za zadanie włączyć całą kadrę w proces doskonalenia. Wszyscy pracownicy mają za zadanie ciągłą analizę procesów, zasad postępowania, sposobów i standardów pracy. Pozwala to na odnalezienie i wyeliminowanie błędów i niedoskonałości w działaniu firmy. Doskonalenie to można prowadzić małymi krokami, które jednak prowadzą do ciągłego zbliżania się do doskonałości.

Konferencja pozwoli zapoznać się z podstawami zarządzania poprzez Lean Management i przybliżyć m.in. zagadnienia:

 • System organizacji pracy 5S
 • Zarządzanie zgodnie z TPM (Total Productive Maintenance)
 • Narzędzia optymalizacji procesów w firmie
 • Budowanie strategii doskonalenia organizacji

ZAPRASZAMY

Dwa dni praktycznej wiedzy przedstawionej
przez doświadczonych ekspertów

Podczas konferencji, w nawiązaniu do wykładu prezentowanego przez firmę MyLab, a dotyczącego aktualnego problem spożycia i wykrywalności narkotyków i dopalaczy w Polsce, będzie miała miejsce projekcja filmu “Zdążyć. Film jest jednym z elementów projektu pt.: “Siebie nie truję – innych uświadamiam i szanuję” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe “Kukułka” wspólnie z Policją Mazowiecką w ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2018 – 2020. Projekt ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii, w tym zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy. W przedsięwzięciu uczestniczył też Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o.w Radomiu.

lmcg
logo lean hospitals

Pozostali partnerzy konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login

Lost your password?