Warsztaty – Jak zorganizować nadzór merytoryczny nad badaniami POCT w szpitalu? Rola koordynatora POCT

1. Praktyczne aspekty tworzenia systemu POCT

Na konferencji “Jak zorganizować nadzór merytoryczny nad badaniami POCT w szpitalu? Rola koordynatora POCT” odbywać się będą intensywne warsztaty prowadzone przez specjalistów z branży.

Wśród nich warsztat “Praktyczne aspekty tworzenia systemu POCT” prowadzony przez mgr Alicję Utracką i dr Gabrielę Langner.

 1. Warsztaty obejmują ćwiczenia z praktycznych aspektów organizacji obszaru POCT w zakresie dostosowania się do wymagań obowiązujących aktów prawnych oraz wytycznych klinicznych. W trakcie trwania warsztatu podjęte zostaną następujące tematy:
 2. Dokumentacja systemu – procedury systemowe, procedury operacyjne, dokumentacja zapisów.
 3. Zespół ds. POCT – jego rola i skład.
 4. Spełnienie wymagań w zakresie obowiązujących regulacji prawnych tj, Rozporządzenie MZ z dnia 23 października 2023 r w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym, umożliwiających podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej
 5. Wytyczne „Oznaczanie glukozy w miejscu opieki nad pacjentem w stanach ostrych i przewlekłych Clinical and Laboratory Standards Institute (POCT12- A3) – ocena kompetencji personelu, porównanie wyników uzyskanych z glukometrów z wynikami z analizatora laboratoryjnego, ocena glukometrów – etapy procesu oraz kontrola glukometrów i ocena w trakcie użytkowania.

O prowadzących:

 • Pani dr Gabriela Langner to diagnosta laboratoryjny z ponad 25-letnim stażem. Doktor nauk farmaceutycznych, specjalista z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 12 lat swojej pracy poświęciła na budowanie i utrzymanie systemów jakości w laboratoriach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
 • Pani mgr Alicja Utracka to koordynator POCT w Laboratorium Medycznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, członek Prezydium KRDL oraz członek Zespołu POC KRDL.

2. Wykorzystanie narzędzi z oferty firmy Cormay Diagnostics w kontroli nad badaniami POCT (system NovaNet do zdalnego nadzoru glukometrów serii StatStrip GLU/KET)

Kolejny warsztat na konferencji „Jak zorganizować nadzór merytoryczny nad badaniami POCT w szpitalu? Rola koordynatora POCT” przygotowała firma Cormay Diagnostics – „Wykorzystanie narzędzi z oferty firmy Cormay Diagnostics w kontroli nad badaniami POCT (system NovaNet do zdalnego nadzoru glukometrów serii StatStrip GLU/KET)”, który poprowadzą:

 • mgr Paulina Szubińska-Bałaban,
 • mgr Paweł Żyszko,
 • dr Marcin Pacek.

W czasie tego warsztatu przedstawione zostaną rozwiązania firmy Cormay Diagnostics w zakresie POCT:

 • Systemy monitorowania glikemii i gazometrii oraz system IT do zdalnego nadzoru nad urządzeniami POC firmy Nova Biomedical,
 • Doświadczenia własne z wdrożenia nadzoru nad POCT (użytkownik glukometrów StatStrip GLU/KET).
 • To także doskonała okazja do zapoznania się z funkcjonalnością narzędzi IT oraz specyfiką systemów firmy Nova Biomedical.

O prowadzących:

 • Pani Paulina Szubińska-Bałaban to diagnosta laboratoryjny. W zawodzie od 10 lat. Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Członek zespołu ds. POCT. Chętnie dzieli się swoją wiedzą podczas zajęć ze studentami kierunków analityka medyczna oraz lekarski, a podczas warsztatów podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie: „Nadzór nad monitorowaniem glikemii szpitalnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu -doświadczenia własne”.
 • Mamy też okazję gościć Dyrektora ds. Medycznych i Naukowych na Europę firmy Nova Biomedical – jest nim dr Marcin Pacek, który zaprezentuje eksperckie doświadczenie firmy w prezentacji: „Oznaczanie glukozy i ketonów w zaleceniach międzynarodowych towarzystw diagnostycznych”. Pan Marcin Pacek to doktor biotechnologii UG/AMG (1993-2002). Master of Business Administration (MBA) 2012 – 2013.
 • Pan Paweł Żyszko to Business Development Manager z wieloletnim doświadczeniem w promocji rozwiązań w zakresie diagnostyki POCT.
 • Przedstawiciele Cormay Diagnostics swoim doświadczeniem i swoją wiedzą ekspercką pomogą Państwu dostosować oczekiwania akredytacyjne zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministran z dnia 3 października 2023 r. ”w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym, umożliwiających podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej”.

Po części merytorycznej będzie czas na pytania, dyskusję oraz zapoznanie się z propozycją firmy w prezentowanym zakresie.

3. Automatyzacja badań stanów ostrych i parametrów krytycznych oraz informatyczne narzędzia dla koordynatorów POCT i klinicystów: GemWebPlus i GemWebLive

Warsztat firmy Werfen „Automatyzacja badań stanów ostrych i parametrów krytycznych oraz informatyczne narzędzia dla koordynatorów POCT i klinicystów: GemWebPlus i GemWebLive” poprowadzą:

 • lek. med. Katarzyna Kossowska,
 • mgr Adam Kotula.

Warsztat będzie się składał z części teoretycznej opisującej kluczowe cechy rozwiązań firmy Werfen oraz części praktycznej, w czasie której każdy z uczestników będzie mógł osobiście przetestować możliwości systemu nadzoru przy jednym z trzech stanowisk.

O prowadzących:

 • Pani Katarzyna Kossowska z wykształcenia jest lekarzem. W firmie Werfen Polska Sp. z o.o. pracuje od 2000 roku i obecnie nadzoruje dział BG, w jej gestii leżą analizatory parametrów krytycznych z linii GEM Premier, analizator parametrów metabolicznych GEM Chem STAT oraz systemy nadzoru IT GEMWebPlus oraz GEMWEbLive.
 • Pan Adam Kotuła to absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W firmie Werfen od 2000 roku, na stanowisku Business Unit Managera. Od 7 lat odpowiedzialny za dział PBM-WBH – diagnostyki koagulologicznej stanów ostrych, wchodzący w skład grupy ACDx. PBM-WBH obejmuje analizatory: Tromboelastometria – Rotem Sigma, Rotem Delta, ocena funkcji płytek – VerifyNow i pomiar ACT (aktywowanego czasu krzepnięcia) – Hemochron Elite oraz HGem100.

4. Praktyczne wykorzystanie narzędzi i usług IT Radiometer w realizacji wysokiej jakości nadzoru nad urządzeniami POCT zgodnie z Rozporządzeniem. MZ z dn. 23.10.2023

Kolejny warsztat w czasie naszej dwudniowej konferencji to „Praktyczne wykorzystanie narzędzi i usług IT Radiometer w realizacji wysokiej jakości nadzoru nad urządzeniami POCT zgodnie z Rozporządzeniem. MZ z dn. 23.10.2023.”, który przedstawi mgr Katarzyna Nowańska.

Pani Katarzyna to mgr inż. Na co dzień Manager Produktu POC IT w firmie Radiometer Sp. z o.o. Zajmuje się wdrażaniem narzędzi i usługi POC IT wspomagające zespoły POCT w jednostkach ochrony zdrowia w Polsce.

5. Wdrożenie i realizacja standardów POCT – wykorzystanie narzędzi IT w zgodzie z nowelizacją ISO 15189:2023 i rozporządzeniem MZ z 2023r.

Firma Siemens Healthineers przygotowała warsztat “Wdrożenie i realizacja standardów POCT – wykorzystanie narzędzi IT w zgodzie z nowelizacją ISO 15189:2023 i rozporządzeniem MZ z 2023r.”, który poprowadzą dr n. med. Andrzej Janus, mgr Marcin Gajda i dr n.farm. Katarzyna Kowalska-Piastun.

O prowadzących:

 • Pan Andrzej Janus – diagnosta laboratoryjny, absolwent Wydziału Farmaceutycznego z o. Analityki Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Początkowo asystent naukowo-dydaktyczny UMW, autor i współautor publikacji naukowych i rozdziałów w książkach, obecnie Healthcare Consulting Specialist w Siemens Healthineers. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratoriach medycznych wg PN-EN ISO 15189:2023 oraz jedyny w Polsce Konsultant Lean Healthcare & SixSigma certyfikowany przez University of Michigan College of Engineering.
 • Pan Marcin Gajda to magister Analityki Medycznej, Absolwent Collegium Medicum w Bydgoszczy. Specjalista ds. Aplikacji i Produktu działu Point of Care w firme Siemens Healthcare.
 • Pani Katarzyna Kowalska-Piastun – doktor nauk farmaceutycznych, diagnosta laboratoryjny, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalista ds. Aplikacji i Produktu działu Point of Care w firmie Siemens Healthcare.