Prelegenci

Bogdan Solnica

Na naszej konferencji gościć będziemy Profesora Bogdana Solnicę, wybitnego specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i diagnostyki laboratoryjnej.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica jest kierownikiem Katedry Biochemii Klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Jego osiągnięcia i wkład w rozwijanie wiedzy medycznej są niezwykle imponujące. Profesor Solnica zajmuje się terapeutycznym monitorowaniem leków, diagnostyką chorób metabolicznych, w tym cukrzycy i dyslipidemii, a także organizacją diagnostyki laboratoryjnej.

Jego lista osiągnięć jest wprost imponująca: autor i współautor 223 artykułów, 269 rozdziałów w podręcznikach, a także redaktor i współredaktor 4 podręczników/skryptów z dziedziny medycyny laboratoryjnej.

Profesor Solnica będzie również uczestniczył w panelu dyskusyjnym, gdzie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. To wyjątkowa okazja, aby poznać go osobiście, zadawać pytania i dyskutować na tematy związane z medycyną laboratoryjną.

Monika Pintal-Ślimak

W trakcie Konferencji “"Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem“ odbędzie się panel dyskusyjny “Wokół POCT i szybkich testów diagnostycznych”, który uświetni swoją obecnością Prezes KIDL - Monika Pintal-Ślimak.

Pani Monika specjalizuje się w laboratoryjnej diagnostyce medycznej i audycie systemów zarządzania jakością. Ukończyła Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz zdobyła tytuł Master of Business Administration w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W swojej pracy doktorskiej zajęła się wskaźnikami jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

W latach 2009–2022 Pani Monika była konsultantką ds. szkoleń w Centrum Edukacji Menedżerskiej PROMOTOR. Jest również certyfikowanym auditorem Polskiego Centrum Badań i Akredytacji, specjalizującym się w normach ISO 9001:2005 i ISO 15189.

W samorządzie zawodowym diagnostów laboratoryjnych pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz wspierała Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Ludmiła Prentkowska 1

W czasie Konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" mgr Ludmiła Prentkowska przedstawi nam uprawnienia poszczególnych zawodów medycznych w świetle obowiązujących przepisów.

Pani Ludmiła to absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z podyplomowymi studiami z zakresu Prawa Medycznego i Zarządzania jednostką ochrony zdrowia.

Od 2009 roku pracuje w Wydziale Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie kieruje działem nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi w obszarze zdrowia.

Współpracuje z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska dla województwa śląskiego i konsultantami wojewódzkimi w ochronie zdrowia.

Od 2014 roku wykłada na tematy związane z prawem i funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, zwłaszcza medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Prowadziła wykłady w ramach studiów podyplomowych i współpracowała z wieloma firmami medycznymi.

Krystyna Jasińska

Zbliżającą się konferencję "Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" wzbogaci wystąpienie mgr Krystyny Jasińskiej - Koordynatora diagnostyki POCT Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, która opowie o wdrażaniu i zarządzaniu POCT na bazie doświadczeń własnych.

Pani Krystyna to diagnosta laboratoryjny z wieloletnim stażem. Od 11 lat pełni funkcję Koordynatora POCT w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, nadzorując pracę analizatorów przyłóżkowych na 3 odległych obszarach szpitalnych.

Katarzyna Nowańska

Na zbliżającej się konferencji "Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" jedną z prelegentek będzie mgr inż. Katarzyna Nowańska. Pani Katarzyna na co dzień zajmuje się wdrażaniem narzędzi i usług POC IT wspomagających zespoły POCT w jednostkach ochrony zdrowia w Polsce. Jest Managerem Produktu POC IT w Radiometerze.

Katarzyna Kowalska-Piastun

W czasie Konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" dr n. farm. Katarzyna Kowalska-Piastun przedstawi nam nowe możliwości oznaczania Troponiny w warunkach POCT.

Pani Katarzyna Kowalska-Piastun to to diagnosta laboratoryjny, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która obecnie pracuje jako specjalista ds. Aplikacji i Produktu działu Point of Care w firme Siemens Healthcare.

Marek Seweryn

Przygotujcie się na niezwykłe odkrycia i fascynujący wykład podczas naszej nadchodzącej konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem."

Marek Seweryn - ekspert w dziedzinie diagnostyki medycznej, poprowadzi prelekcję na temat "Metoda RAST do oznaczania lekowrażliwości z dodatnich posiewów krwi – niezbędny etap przy diagnozie Sepsy".

Marek Seweryn to absolwent studiów magisterskich z biotechnologii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, posiada podyplomowe wykształcenie w dziedzinie metrologii chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 15 lat związany jest z branżą IVD (In-Vitro Diagnostics), od 2 lat w dziale mikrobiologii.

Wojciech Minicz

Wśród prelegentów konferencji "Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" znajduje się Wojciech Minicz, przedstawiciel firmy Roche Diagnostics. Pan Wojciech jest absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i od 30 lat pracuje w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Na konferencji przedstawi glukometry szpitalne znajdujące się w ofercie Roche (analizatory i oprogramowanie).

Barbara Królak-Olejnik

W czasie Konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" prof. dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik przedstawi nam badania POCT w neonatologii.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik - specjalistka pediatrii i neonatologii, ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu. Od 2012 roku kieruje Katedrą i Kliniką Neonatologii UM we Wrocławiu.

Jej główne zainteresowania naukowe to opieka okołoporodowa, naturalne żywienie noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienność składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka oraz czasu trwania laktacji, niewydolność oddechowa i konieczność leczenia w OITN noworodków pochodzących z ciąż mnogich, nieinwazyjne metody wentylacji oraz diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH.

Autorka i współautorka ponad 300 publikacji.

Barbara Królak-Olejnik była Prezesem Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Została uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP i Złotym Medalem za długoletnią służbę.

Adam Boruch

W czasie Konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" lek. med. Adam Boruch przedstawi nam możliwości diagnostyki POCT w opiece koordynowanej POZ.

Adam Boruch to wiceprezes Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej, członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

Laureat konkursu Przychodnia przyszłości, organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską.

Marlena_Robakowska

W czasie Konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" dr hab.n.med. Marlena Robakowska przedstawi nam koszty i zyski medycyny POCT.

Pani Marlena jest doktorem habilitowanym nauk medycznych i nauk o zdrowiu, managerem od ponad 20 lat związanym m.in. z systemem opieki zdrowotnej w Polsce. Na stałe związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szkoli uczestników kształcenia przed i podyplomowego.

Posiada długoletnie doświadczenie związane z badaniem kondycji ekonomicznej firm, planowaniem strategii, tworzeniem planów rozwoju oraz tworzeniem i nadzorowaniem budżetów.

Jest współtwórcą Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej UCK w Gdańsku.

Pani Marlena to autorka szeregu opracowań, analiz ekonomicznych, optymalizacji kosztów, które w realny sposób przekładały się na wzrost konkurencyjności oraz kondycję ekonomiczną placówek.

W pracy naukowej stworzyła kilka uznanych projektów i publikacji naukowych, w których podjęte tematy ukazują możliwości zmiany podejścia do zarządzania prywatną i publiczną placówką, udowadniając jak ważną rolę w sprawnym zarządzaniu placówką medyczną odgrywają wiedza i umiejętności managerskie.

Arkadiusz Wnuk

Rolę i zadania koordynatora badań POCT w czasie konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" przedstawi mgr Arkadiusz Wnuk z Zakładu Diagnostyki Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiej w Krakowie.

Pan Arkadiusz Wnuk ukończył studia na kierunku analityka medyczna na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W swojej karierze zawodowej kierował Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu. W 2013 roku został powołany na stanowisko koordynatora POCT w nowopowstałym Centrum Urazowym
Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje obecnie. Na co dzień zajmuje się organizacją i zarządzaniem
systemami badań POCT, ze szczególnym uwzględnieniem badań wykonywanych w stanach zagrożenia życia.

Pan Arkadiusz prowadzi zajęcia w Collegium Medicum UJ na temat diagnostyki laboratoryjnej stanów nagłych dla studentów medycyny, analityki medycznej, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
Pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. opracowania rekomendacji badań POCT w czasie V kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Jest współautorem i autorem rozdziałów z zakresu badań POCT w podręcznikach: ”Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej” oraz “Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR”.

Występował z autorskimi prezentacjami poświęconymi badaniom POCT na konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą.

Paweł Żyszko

Podczas konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem" mgr Paweł Żyszko zapozna nas z rozwiązaniami Nova Biomedical (w ofercie firmy Cormay) w zakresie minotorowania glikemii na oddziałach szpitalnych.

Pan Paweł to absolwent studiów farmaceutycznych w warszawskiej Akademii Medycznej. W branży medycznej od 1992 roku. Od 2000 roku związany z diagnostyką Point of Care.

Promotor przejęcia przez diagnostów laboratoryjnych pełnej kontroli nad systemami do oznaczania parametrów krytycznych, a zwłaszcza nad rozwiązaniami służącymi do monitorowania glikemii na oddziałach szpitalnych.

Obecnie, gdy pozycja Koordynatora Point of Care jest już prawnie umocowana, oferuje rozwiązania amerykańskiej firmy Nova Biomedical wchodzące w skład szerokiej oferty firmy PZ Cormay SA.

Rabsztyn

W trakcie konferencji "Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem“ odbędzie się panel dyskusyjny “Wokół POCT i szybkich testów diagnostycznych”, który uświetni swoją obecnością dr n. med. Elżbieta Rabsztyn.

Elżbieta Rabsztyn to absolwentka medycyny laboratoryjnej na SUM oraz studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia.

Od ponad 30 lat zajmuje się rożnymi aspektami diagnostyki laboratoryjnej . Swoje doświadczenia zawodowe w obszarze diagnostyki laboratoryjnej i zasad jej funkcjonowania w sektorze ochrony zdrowia zdobywała pracując w podmiotach leczniczych na Śląsku.

Ponadto przez 16 lat działała w samorządzie zawodowym KIDL jako członek KRDL oraz wiceprezes , obecnie sprawuje funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej na Śląsku. Elżbieta Rabsztyn jest także członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i ekspertem Agencji Badań Medycznych. Pełni także funkcję Kierownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SP w Piekarach Śląskich.

Elżbieta Rabsztyn to prawdziwy autorytet w dziedzinie diagnostyki medycznej, a jej wiedza i doświadczenie będą bezcenne w trakcie naszego panelu dyskusyjnego.

Kuczyński

W gronie wykładowców znajdzie się mgr Krzysztof Kuczyński - ekspert w dziedzinie biochemii, który przedstawi temat "Szybka diagnostyka mikrobiologiczna kluczem do podjęcia właściwej decyzji."

Pan Krzysztof ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie kontynuował prace badawcze nad reaktywnymi formami tlenu oraz naturalnymi inhibitorami proteinaz cysteinowych.

Od 13 lat związany jest z branżą IVD (In-Vitro Diagnostics), gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę, którą teraz będzie mógł podzielić się z uczestnikami naszej konferencji.

Jeśli chcecie poznać tajniki szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej i zrozumieć, jak może ona pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji w opiece zdrowotnej, to nie możecie przegapić wystąpienia Krzysztofa Kuczyńskiego.

Utracka

Czas poznać kolejną prelegentkę konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT – współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem” - mgr Alicję Utracką, która przedstawi nowe akty prawne dotyczące POCT.

Alicja Utracka to ekspertka w dziedzinie diagnostyki medycznej. Obecnie pełni funkcję Koordynatora ds. POCT w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, gdzie pracuje od 2017 roku.

Pani Alicja od 1991 roku była nieodłączną częścią laboratorium, pełniąc różne role, od Asystenta do Zastępcy Kierownika Laboratorium. Przez lata zdobywała doświadczenie i wiedzę, która dzisiaj czyni ją ekspertem w swojej dziedzinie.

Alicja Utracka ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku uzyskując tytuł magistra farmacji na kierunku analityka kliniczna.

Jest również aktywnym członkiem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) od 2006 roku. W 2018 roku została przewodniczącą Komisji ds. preanalityki przy KRDL oraz członkiem zespołu ds. POCT przy KRDL.

Bajer

Kolejny wykładowca to dr nauk przyrodniczych Seweryn Bajer - Borstyn, który od 2012 roku bierze udział w projektach opracowania metod i produktów do diagnostyki in vitro chorób zakaźnych. Dr Bajer-Borstyn prowadził prace badawcze nad systemem i metodami do szybkich oznaczeń PCR w firmie Curiosity Diagnostics. Od 2018 roku koordynuje prace RnD w spółce BacterOMIC będąc odpowiedzialnym za opracowanie paneli diagnostycznych.

Przedstawi wykład: „Innowacyjna diagnostyka lekowrażliwości drobnoustrojów - cele, wyznania, korzyści”

Marciniec

Podczas konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem” nie zabraknie informacji o niezależnej kontroli jakości, a temat ten podejmie Mariola Marciniec.

Mariola ukończyła Lubelski Uniwersytet Medyczny na kierunku Analityka Medyczna, a obecnie pełni funkcję Specjalisty ds. Kontroli Jakości w renomowanej firmie Randox. Jej głównym zadaniem jest poszerzanie świadomości o roli niezależnych kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnych oraz ich wpływu na ciągłe podnoszenie jakości przeprowadzanych badań laboratoryjnych.

Jako partner wspierający laboratoria, Mariola akcentuje korzyści płynące z efektywnego wykorzystania niezależnych kontroli, co przekłada się na optymalizację pracy, konsolidację parametrów w materiale kontrolnym, oszczędność czasu oraz redukcję kosztów związanych z procesem kontroli jakości.

Jeśli chcecie zgłębić temat niezależnej kontroli jakości jako kluczowego elementu w procesie diagnostycznym, nie przegapcie prezentacji Marioli Marciniec na naszej konferencji. To doskonała okazja, aby zdobyć nowe spojrzenie na doskonalenie jakości badań laboratoryjnych i optymalizację procesów diagnostycznych.

Chojęta

Kolejna świetna prelegentka na naszej konferencji “Wykorzystanie różnorodności metod POCT - współpraca pomiędzy medycznym laboratorium diagnostycznym a jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem”.

Agnieszka Chojęta - mgr analityki medycznej, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, przybliży nam temat prawidłowego pobierania materiału do badań POCT.

Agnieszka Chojęta to także Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, Wiceprzewodnicząca PTDL Oddział Lublin, a także Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KIDL.

Dodatkowo jako specjalista techniczny w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz dydaktyk na Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Agnieszka prowadzi projekty na Lubelskim Festiwalu Nauki. Jej zaangażowanie w rozwijanie wiedzy medycznej jest inspirujące.

FB_IMG_1700131191169
Nasza niezwykła prelegentka konferencji - prof. dr hab. med. Walerię Hryniewicz, która odpowie na pytanie “Czy POCT to obszar wykorzystywany również w mikrobiologii?”
Prof. Waleria Hryniewicz to absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a także asystent-cudzoziemiec Uniwersytetu Sorbona w Paryżu. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, wieloletnim konsultantem krajowym ds. mikrobiologii lekarskiej i autorką programu zdrowotnego ministra zdrowia "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków".
🏆 Prof. Hryniewicz zdobyła liczne nagrody, m.in. nagrodę Prof. Kunickiego-Goldfingera w kategorii "Promocja mikrobiologii" oraz tytuł "Lider Ochrony Zdrowia 2018" za działalność na rzecz pacjenta.
🔬 Główne zainteresowania naukowe Pani Profesor obejmują epidemiologię molekularną zakażeń bakteryjnych, antybiotykooporność, zakażenia szpitalne, zakażenia inwazyjne, szczepienia ochronne i standaryzację w diagnostyce mikrobiologicznej. Jest autorką i/lub współautorką ponad 350 prac naukowych, a także członkiem rad redakcyjnych wielu czasopism polskich i międzynarodowych.
Cieszymy się, że prof. dr hab.med. Waleria Hryniewicz dołączyła do grona naszych prelegentów!

Polityka prywatności

© All rights reserved. Wykonanie:  Noble Brand