O Firmie

Głównym przedmiotem działalności firmy jest organizowanie konferencji naukowych oraz szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy oraz osób związanych zawodowo z medycyną.

Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med założyłam 01 maja 2009 roku. Działalność firmy to kontynuacja mojej 17-letniej pracy naukowo-dydaktycznej na jednej z uczelni medycznych. Od ponad 13 lat skutecznie zmieniam "na plus" Medyczne Laboratoria Diagnostyczne. Staram się przygotować je na przyszłość, będąc otwartą na zmiany, eksperymentowanie i dostosowywanie się do nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko medycznego. Doradzam, proponuję zmiany, układam strategie, tak aby marka zrealizowała swoje zamierzone cele.

Czego uczę?:

 • Trzy profile w kołach zębatych

  Zarządzać Zespołem w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w celu budowania procesów przyjaznych Pacjentom z zastosowaniem zasad MBA Lean Management

 • Trzy przełączniki, pierwszy aktywny

  Sztuki tworzenia unikalnej obsługi dla Pacjenta, Lekarza i Placówek Medycznych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

 • Podane dłonie

  Prawidłowej koordynacji współpracy Diagnosty Laboratoryjnego i Lekarza Klinicysty w procesie diagnostycznym Pacjenta

 • Dokument ze znakiem akceptacji

  Wdrażać w praktyce przepisy prawne dotyczące prowadzenia Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Moim drugim celem jest promocja zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Dziś wiemy, że 80 % decyzji lekarskich opartych jest na wynikach badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Wyniki te uzyskiwane są dzięki pracy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz dzięki autoryzacji tych wyników przez diagnostów laboratoryjnych. Diagności laboratoryjni współpracując ściśle z lekarzami przyczyniają się do lepszej diagnostyki i monitorowania procesu leczenia pacjentów.

Współczesna diagnostyka laboratoryjna, jak też osoby ją reprezentujące - diagności laboratoryjni, powinny być rzetelne, dokładne i analityczne, a jednocześnie bardzo nowoczesne. Chciałabym podkreślić, że zawód diagnosty laboratoryjnego, który funkcjonuje i dokładnie opisany został jedynie w naszym kraju, jest od pewnego czasu obiektem poszukiwań poza granicami Polski. Na konferencji IRIDS 2018, która odbyła się w listopadzie 2018 roku w Wiedniu, profesor Paul Cullen przedstawił problem braku zawodu medycznego, który byłby pośrednikiem pomiędzy pacjentem a lekarzem klinicystą. Hipotetyczna nazwa tego zawodu to laboratory physician. W swoim wykładzie przedstawił on dokładną analizę otrzymywania wyniku laboratoryjnego, reakcji na otrzymany wynik, jak też potrzebę zaistnienia ww zawodu. Na podstawie powyższego możemy powiedzieć, że osoby tworzące diagnostykę laboratoryjną w Polsce wyprzedziły inne kraje, gdyż stworzyły już taki zawód, a jest nim diagnosta laboratoryjny, który aktualnie, zgodnie z wypowiedzią profesora, jest poszukiwany na świecie. Jakość diagnostyki laboratoryjnej w poszczególnych miejscach naszego kraju jest uzależniona od osób wykonujących zawód diagnosty laboratoryjnego, a szczególnie od osób kierujących medycznymi laboratoriami diagnostycznymi. Przyszłościowy kierunek diagnostyki laboratoryjnej powinien być kontynuacją dotychczasowego, ale z większą wiarą w rolę diagnostyki laboratoryjnej w medycynie. Zawód diagnosty laboratoryjnego powinien być szerzej promowany nie tylko wśród innych zawodów medycznych, ale również w społeczeństwie. Powinny być podjęte starania dotyczące współpracy z ośrodkami zagranicznymi, które są w trakcie poszukiwań wytycznych niezbędnych do kształcenia laboratory physician czyli diagnostów laboratoryjnych. Myślę, że dobrym cytatem na podsumowanie powyższego będą słowa Stanisława Jachowicza: "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie".

Zawsze staram się promować zawód diagnosty laboratoryjnego nie tylko wśród innych zawodów medycznych, ale również w społeczeństwie. Otrzymałam za to wyróżnienie specjalne w Plebiscycie Lady Business Awards 2018 organizowanym przez Lady Business Club Business Women Foundation za promowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz aktywne działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Zapraszam do przeczytania mojej publikacji pt.: "Rola diagnosty laboratoryjnego w procesie komunikacji pomiędzy lekarzem klinicystą a pacjentem" opublikowanej w LabForum.