Medyczna diagnostyka laboratoryjna

Naukowo wykazano, że 80 % decyzji lekarskich opartych jest na wynikach badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej, autoryzowanych przez diagnostów laboratoryjnych. Bez nich medycyna byłaby ślepa i głucha.

Współczesna diagnostyka laboratoryjna, jak też osoby ją reprezentujące – diagności laboratoryjni, powinny być rzetelne, dokładne i analityczne, a jednocześnie bardzo nowoczesne.

Chciałabym podkreślić, że zawód diagnosty laboratoryjnego, który funkcjonuje i dokładnie opisany został jedynie w naszym kraju, jest od pewnego czasu obiektem poszukiwań poza granicami Polski. Na konferencji IRIDS 2018, która odbyła się w listopadzie 2018 roku w Wiedniu, profesor Paul Cullen przedstawił problem braku zawodu medycznego, który byłby pośrednikiem pomiędzy pacjentem a lekarzem klinicystą. Hipotetyczna nazwa tego zawodu to laboratory physician. W swoim wykładzie przedstawił on dokładną analizę otrzymywania wyniku laboratoryjnego, reakcji na otrzymany wynik, jak też potrzebę zaistnienia ww zawodu.

Na podstawie powyższego możemy powiedzieć, że osoby tworzące diagnostykę laboratoryjną w Polsce wyprzedziły inne kraje, gdyż stworzyły już taki zawód, a jest nim diagnosta laboratoryjny, który aktualnie, zgodnie z wypowiedzią profesora, jest poszukiwany na świecie. 

Jakość diagnostyki laboratoryjnej w poszczególnych miejscach naszego kraju jest uzależniona od osób wykonujących zawód diagnosty laboratoryjnego, a szczególnie od osób kierujących medycznymi laboratoriami diagnostycznymi.

Przyszłościowy kierunek diagnostyki laboratoryjnej powinien być kontynuacją dotychczasowego, ale z większą wiarą w rolę diagnostyki laboratoryjnej w medycynie.

Zawód diagnosty laboratoryjnego powinien być szerzej promowany nie tylko wśród innych zawodów medycznych, ale również w społeczeństwie. Powinny być podjęte starania dotyczące współpracy z ośrodkami zagranicznymi, które są w trakcie poszukiwań wytycznych niezbędnych do kształcenia laboratory physician czyli diagnostów laboratoryjnych.

Myślę, że dobrym cytatem na podsumowanie powyższego będą słowa Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

Czego uczę?

Zawsze staram się promować zawód diagnosty laboratoryjnego nie tylko wśród innych zawodów medycznych, ale również w społeczeństwie.

Otrzymałam za to nagrody i wyróżnienia

© All rights reserved. Wykonanie:  Noble Brand