Lean Management: jak efektywnie zarządzać Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Konferencja Lean_page-0001
Data
26-27.05.2022
Miejsce
Wrocław

Zapisz się

Tematy konferencji poruszały następujące problemy:

  1. Jak ogarnąć całość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  2. Jak wyposażyć Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w najnowocześniejszy sprzęt oraz system informatyczny
  3. Jak zarządzać zespołem w  Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w celu budowania procesów przyjaznych pacjentom
  4. Jak stworzyć unikalną obsługę dla pacjenta, lekarza i placówek medycznych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
  5. Jak prawidłowo koordynować współpracę pomiędzy diagnostą laboratoryjnym a lekarzem klinicystą w procesie diagnostycznym pacjenta
  6. Jak wykorzystać naturalne talenty ludzi, mindfullness, a nawet astrologię w zarządzaniu medycznym laboratorium diagnostycznym

Mówiliśmy o nowościach i trendach w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, o procesach w preanalityce i postanalityce oraz o tym jak nowocześnie i optymalnie zorganizować i wyposażyć poszczególne pracownie/pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję zarządzania w oparciu o Lean Management(szczupłe zarządzanie), która to nierozerwalnie związana jest z filozofią Kaizen.

Jedno z przesłań Kaizen głosi, że żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów funkcjonowania firmy. Kaizen w firmie ma za zadanie włączyć całą kadrę w proces doskonalenia. Wszyscy pracownicy mają za zadanie ciągłą analizę procesów, zasad postępowania, sposobów i standardów pracy. Pozwala to na odnalezienie i wyeliminowanie błędów i niedoskonałości w działaniu firmy. Doskonalenie to można prowadzić małymi krokami, które jednak prowadzą do ciągłego zbliżania się do doskonałości.

Konferencja pozwoliła zapoznać się z podstawami zarządzania poprzez Lean Management i przybliżyć m.in. zagadnienia:

  • Mapowanie procesów i standaryzacji w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
  • Narzędzia optymalizacji procesów w firmie
  • Budowanie kultury i strategii doskonalenia organizacji

Były to dwa dni praktycznej wiedzy przedstawionej przez doświadczonych ekspertów

Polityka prywatności

© All rights reserved. Wykonanie:  Noble Brand