Konferencja naukowo-szkoleniowa „Współczesna diagnostyka stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) – wyzwanie dla lekarzy klinicystów i diagnostów laboratoryjnych”