Dr n.med. Brygida Beck

Specjalista diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med, będące kontynuacją mojej 17-letniej pracy naukowo-dydaktycznej w Śląskiej Akademii Medycznej, założyłam w 2009 roku.
Od tego czasu, w ramach jego działalności, zajmuję się głównie organizowaniem konferencji naukowych oraz szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy oraz osób związanych zawodowo z medycyną.

Moje spotkanie z nauką rozpoczęłam w roku 1989 i przez 17 lat byłam pracownikiem naukowo-dydaktycznym Śląskiej Akademii Medycznej (ŚAM – aktualnie Śląski Uniwersytet Medyczny), gdzie prowadziłam wykłady, seminaria i ćwiczeń z biochemii w ramach studiów dziennych i wieczorowych Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii w Zabrzu oraz Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Byłam również przewodniczącą Zespołu Zaliczeń i Egzaminów Testowych w Zakładzie Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii w Zabrzu w latach 2002-2004 oraz promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich w ramach współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Byłam również opiekunem grupy studentów II roku Wydziału Lekarskiego, którzy uczestniczyli w konkursie wiedzy biochemicznej “Superhelisa” w 2004 roku, będąc jednocześnie członkiem jury konkursowego “Superhelisa” – Szczecin 2004.

Brałam udział (jako kierownik tematów badawczych) w realizacji prac własnych i statutowych Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu ŚAM oraz współuczestniczyłam w realizacji prac własnych i statutowych Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją ŚAM w Bytomiu, Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii ŚAM w Zabrzu oraz Katedry i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej ŚAM w Katowicach.

Moją naukowo-szkoleniową pasję rozwijałam następnie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, jako kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, gdzie prowadziłam szkolenia z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

Ponadto rezultatem wieloletniej pracy naukowej w Śląskiej Akademii Medycznej oraz jej późniejszej kontynuacji jest mój dorobek naukowy: 168 publikacji, w tym 45 prac oryginalnych, 25 prac poglądowych, 3 skrypty akademickie, 95 doniesień zjazdowych.

Moje publikacje TUTAJ

Dzięki moim wcześniejszym doświadczeniom naukowo-dydaktycznym oraz chęci dzielenia się wiedzą z innymi utworzyłam w roku 2009 BB-Med. Wszystkie szkolenia i konferencje staram się organizować i prowadzić z największą dbałością i starannością, tak aby każdy uczestnik był zadowolony i usatysfakcjonowany udziałem w szkoleniu czy konferencji. Dotychczas zorganizowałam już 14 konferencji/szkoleń w różnych miejscach w Polsce.

Moja firma stara się również promować zawód diagnosty laboratoryjnego poprzez uświadamianie, że 80 % decyzji lekarskich opartych jest na wynikach badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wyniki te uzyskiwane są dzięki pracy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz dzięki autoryzacji tych wyników przez diagnostów laboratoryjnych. Diagności laboratoryjni współpracując ściśle z lekarzami przyczyniają się do lepszej diagnostyki i monitorowania procesu leczenia pacjentów.

Więcej o współpracy TUTAJ

W ramach mojej działalności przez 6 lat (2011-2017) prowadziłam własne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Opolu, gdzie Pacjenci obsługiwani byli na najwyższym możliwym poziomie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Aktualnie (od kwietnia 2017) w ramach działalności mojej firmy świadczę usługi jako kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu. W ciągu roku zdołałam przekształcić ZDL w bardzo nowoczesne, zatrudniające wykwalifikowaną kadrę przedsiębiorstwo.

Wywiad TUTAJ

Login

Lost your password?