Autorska metoda zarządzania

Akademia Sztuki Pozytywnego Zarządzania

"Wielu osobom wydaje się, że sukces w jednym obszarze może zrekompensować porażkę w innym. Ale czy tak może rzeczywiście być? Prawdziwa efektywność wymaga równowagi." - Stephen R. Covey

Autorka wykorzystała w tej metodzie swoje umiejętności:

Czym jest Akademia Sztuki Pozytywnego Zarządzania?

Akademia Sztuki Pozytywnego Zarządzania jest moją autorską metodą zarządzania zespołem, a zadaniem tej metody jest wsparcie w prowadzeniu z sukcesem firm, w tym Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Metoda ta pozwala na reorganizację zespołu, w taki sposób, aby pracować wydajnie, z najwyższą jakością, ale równocześnie z lekkością i wzajemnym szacunkiem. Pozwala na polepszenie przychodów firmy.

Oparta jest na 5 fundamentach pozytywnego zarządzania, których powstanie jest efektem mojej wieloletniej pracy z zespołami ludzi, którymi zarządzałam. Dzięki współpracy ze mną będą Państwo mogli osiągać nawet o 40 % wyższe wyniki.

Moja autorska metoda gwarantuje podniesienie trafności rekrutacji i obniżenie rotacji pracowników. Strategie zarządzania, których uczę nie tylko pomagają zaoszczędzić czas, ale przekładają się także na finansowe korzyści. Spokój i wzrost poczucia własnej wartości oraz pewność w zarządzaniu zespołem to dodatkowa wartość jaka jest efektem wdrożenia 5 fundamentów pozytywnego zarządzania.

Podstawą metody jest
Pięć Fundamentów Pozytywnego Zarządzania:

„Jeśli zaświecisz lampkę dla kogoś, to oświetli ona również twoją drogę”, przysłowie buddyjskie

Mentoring to:

 • proces doskonalenia jednostek oraz całych organizacji
 • spotkanie dwóch światów odkrywających wiele perspektyw i wiele możliwości – zarówno dla mentora, jak i jego podopiecznego
 • metoda pracy, dzięki której poznajemy samego siebie, przełamujemy schematy i przekonania
 • inspirowanie innych
 • dzielenie się swoim doświadczeniem
 • dawanie drogowskazów

Termin Mentor wywodzi się z mitologii greckiej. Mentor był przyjacielem Odyseusza, któremu król powierzył opiekę nad synem Telemachem i żoną Penelopą w czasie jego wyprawy pod Troję.

Kim jest mentor:

 • To ktoś kto wie i zna drogę, bo sam już ją pokonał
 • To osoba, która wyszła ponad przeciętność
 • To model do naśladowania

Czym się zajmuje mentor:

 • Wspiera rozwój drugiej osoby
 • Posiada wiedzę i doświadczenie, większe niż podopieczny
 • Ma predyspozycje i kompetencje do dzielenia się wiedzą

Źródło: „Mentoring. Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego” S.Petryna, K.Pilch, M.Stokłosa; Fundacja VCC, 2019

„Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie”  C.Northcutt


Taki stan osiągnąć można dzięki wprowadzeniu do organizacji zasad Lean Management

 1. Lean jest to strategia zarządzania firmą, opierająca się na dostarczaniu klientom produktów/usług jakich oczekują, w jak najprostszy sposób z zachowaniem szacunku dla zespołu pracującego w przedsiębiorstwie
 2. Lean to identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa (czynności, które nie dodają wartości z punktu widzenia klienta)

Strategia lean to stworzenie takich warunków funkcjonowania organizacji, w której wszyscy pracownicy są zaangażowani we wspólne wygrywanie; każdy, każdego dnia, świadomie (praca zgodnie z rolą) realizuje kontekst biznesowy firmy (misja, wizja, wartości, cele strategiczne), jednocześnie identyfikując i eliminując marnotrawstwo.

Źródło: „Strategia Lean” R.Drzewiecki, 2018

Zacznij od Dlaczego, gdyż:

„DLACZEGO – sens, istota rzeczy, przekonania, wiara,, wszystko to co Cię inspiruje” Simon Sinek

DLACZEGO = Kontekst biznesowy firmy = Misja + Wizja +Wartości + Cele strategiczne

Misja = w co wierzymy

Wizja = co chcemy osiągnąć

Wartości = czym będziemy się kierować, żeby wspierać misję i wizję

Cele strategiczne = jak to zmierzymy (jak sparametryzujemy wizję)

Po wypracowaniu kontekstu biznesowego obieramy Kierunek:

Zapytaj ludzi jak chcą dodawać wartość

CEL: min. 80% pracowników zdecydowało o tym, jak chciałoby pracować, by wspierać realizacje kontekstu biznesowego

Strategia Lean = Wielkie Firmy, Szczęśliwi Ludzie

Normalan Praca = Praca + Lean = Model doskonalenia

Źródło: „Zacznij od dlaczego”, S.Sinek, „Strategia Lean” R.Drzewiecki, 2018

Flow jest wynikiem podążania ścieżką najmniejszego oporu

Flow jest zidentyfikowane w słowniku jako przepływ. Porusza się stabilnie i nieprzerwanie w prądzie lub strumieniu. Płynie z wdziękiem i może stale krążyć w obrębie określonego systemu. Może być dostępny w dużych ilościach.

Bycie we Flow oznacza również bycie rozluźnionym i zaakceptowanie sytuacji, a nie próba jej kontrolowania.

Flow to naturalny rozwój naszego życia w sposób, który popycha nas w kierunku pełni i harmonii. Kiedy jesteśmy we Flow, wydarzenia nas wspierają, a przeszkody znikają. Ludzie we Flow koncentrują się na zadaniach, które uwielbiają wykonywać. Działając zgodnie z Flow, zwiększa się produktywność, poczucie przyjemności, poczucie związania z organizacją, a praca przynosi więcej zabawy.

To stan psychiczny, w którym osoba w trakcie działanianjest w pełni zanurzona w poczuciu energii oraz skupienia,pełnego zaangażowania.
Jest to skoncentrowana motywacja, w której emocje są nie tylko powstrzymywane i kierowane, ale pozytywnie energetyzowane i dostosowane d wykonywanego zadania.

Mówiąc wprost, Flow jest wynikiem podążania ścieżką najmniejszego oporu

ZASTANAWIASZ SIĘ:

 • Co zrobić ze swoim życiem? w jakim kierunku iść? Czym się zająć?
 • Jak mieć więcej czasu i zwiększyć przychody?
 • Dlaczego pracujesz więcej, a zarabiasz mniej?
 • Jak osiągnąć to, o czym w życiu marzysz?
 • Co robić, żeby rozumieć innych i być zrozumianym?
 • Jak dobierać ludzi do zespołu, żeby tworzył innowacyjne produkty?
 • Co robić, żeby czuć satysfakcję z pracy i mieć wymierne korzyści?

W pędzącym świecie kluczowe jest, żeby wiedzieć na czym się skupić, żeby nie marnować czasu i mieć efekty, ale to zależy od Twoich naturalnych, osobistych talentów.

Chcesz żyć i pracować „na FLOW”?

Jaki jest Twój talent i droga osiągnięcia sukcesu? W celu odnalezienie i podążania z łatwością za Twoim Flow zgodnie z talentami jakie posiadasz:

Wykonaj test Talent Dynamics

Potencjalności aktywne (kompetencje społeczne) są istotnym elementem pracy w wielu dyscyplinach, są niezbędne w kontakcie z klientem/pacjentem. Te umiejętności ułatwiają budowanie relacji z innymi osobami, prowadzenie wrażliwych kulturowo rozmów, sprzyjają realizowaniu zadań jakie nam postawiono oraz pozalają zadbać o własny dobrostan psychiczny.

Wskazane jest więc poznanie kompetencji zarówno swoich, jak i swojego zespołu, a szczególnie, gdy popatrzymy na nie poprzez aspekt kulturowy.

Bardzo dobrym sposobem na poznanie kompetencji społecznych jest wykorzystanie narzędzi z zakresu transkulturowej psychoterapii pozytywnej.

Koncepcja transkulturowej psychoterapii pozytywnej (TPP) Nossrata Peseschkiana, jest integracyjną metodą terapeutyczną łączącą elementy psychoterapii humanistycznej, psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej i zarazem szkołą psychoterapii powstałą w 1968 r. w Niemczech. Jej założyciel, z pochodzenia Pers, szkołę medyczną ukończył w Niemczech, tam też mieszkał i pracował przez resztę swojego życia, tj. do 2010 r. Był neurologiem, psychiatrą i psychoterapeutą, szczególnie wrażliwym na kontekst kulturowy i treść trudności doświadczanych przez swoich pacjentów. Jego zdaniem konflikty – zarówno międzygrupowe czy interpersonalne, jak i intrapersonalne (wewnętrzne) – wynikają z odmienności lub ambiwalencji w stosunku do ważnych aspektów rzeczywistości, określonych pod względem treści, opisujących przekonania, oczekiwania oraz normy zachowania, jakie przyswajamy w procesie wychowania i edukacji w określonym (kulturowo i rodzinnie) kontekście społecznym.

Nazwał je potencjalnościami aktywnymi (actual capabilities capacities), pragnąc uwypuklić, że stanowią wrażliwe punkty naszej osobowości (mają duże znaczenie), a ponieważ uaktywniają się w kontekście codziennych interakcji społecznych, z łatwością mogą stać się przyczyną naszej frustracji.

Peseschkian wskazywał na dwa rodzaje potencjalności – podstawowe (basic) i wtórne (secondary), będące efektem różnicowania się dwóch immanentnych człowiekowi zdolności – do miłości (tworzenia relacji) i do poznania.

Pisał on, że w potencjalnościach wtórnych są odzwierciedlone normy społeczne grupy, z której pochodzimy, które wiążą się z potrzebą osiągnięć. Obejmują one:

 • punktualność,
 • zamiłowanie do czystości i porządku,
 • posłuszeństwo,
 • uprzejmość,
 • szczerość,
 • lojalność,
 • sprawiedliwość,
 • pracowitość,
 • potrzebę osiągnięć,
 • oszczędność,
 • solidność (reliability),
 • dokładność,
 • sumienność.

Natomiast potencjalności podstawowe rozwijają się w relacjach ze znaczącymi osobami, szczególnie ojcem oraz matką, i zawierają następujące kategorie:

 • miłość (uczuciowość i emocjonalność),
 • model do naśladowania,
 • cierpliwość,
 • czas,
 • kontakt społeczny,
 • seksualność,
 • zaufanie,
 • pewność siebie,
 • nadzieję,
 • wiarę,
 • zdolność do wątpienia,
 • pewność,
 • wewnętrzną spójność.

Peseschkian przyznawał, że termin ten trudno zrozumieć, ponieważ potencjalności nie jest łatwo mierzyć i nie zawsze mogą być rozpoznane na pierwszy rzut oka. Można je rozumieć jako tematy czy zagadnienia, wokół których ogniskuje się wymiana społeczna, zatem są zarówno oczekiwaniami rodziców, jak i zadaniami rozwojowymi dla dzieci, tematami sporów małżeńskich, a także porad pedagogicznych, wartościami osobistymi i normami społecznymi, w różnym stopniu usankcjonowanymi prawnie, cechami zachowania, jakich oczekujemy od siebie i innych, aspektami nas samych, z którymi się identyfikujemy,  wymiarami, za pomocą których oceniamy oraz opisujemy siebie i innych.

Jeśli jesteś zainteresowany 30 minutową bezpłatną konsultacją, dotyczącą Akademii Sztuki Pozytywnego Zarządzania, kliknij i wypełnij formularz kontaktowy
 

Każdy rodzi się geniuszem, ale jeśli oceniasz rybę po jej zdolności wspinania się na drzewo, to spędzisz całe życie wierząc, że jest głupia.

Zadajesz sobie pytanie:
Jaki jest Twój talent i droga do osiągnięcia sukcesu?

Pierwszy krok to wykonanie testu Talent Dynamics – jest to system profilowania osobowości, odnajdywania swojego naturalnego FLOW oraz kompleksowe narzędzie biznesowe

Uzyskaną wiedzę z powodzeniem wykorzystać można również w codziennym życiu by lepiej zrozumieć członków rodziny, przyjaciół, partnera, znajomych czy sąsiada. 

Testy dają świadomość talentów, naturalnego stylu przywództwa, mocnych stron i wyzwań, komunikowania się czy podejmowania decyzji. Świadome zespoły osiągają 40 % wyższe wyniki, pracują z lekkością, skutecznie komunikują się z każdym i potrafią delegować zadania, które nie są ich preferowanym talentem.

Dynamikę Talentu opisał Roger James Hamilton. Dynamika wywodzi się z systemu myśli I-Ching (Yì jīng – Księga Przemian), który zapoczątkowany został w Chinach ponad 5000 lat temu. Cały system opiera się na sekwencji przemian zachodzących we wszechświecie i ludzkim ciele. Różnorodność otaczającego nas wszechświata oraz nas samych umożliwia jedność, gdyż wszystkie elementy, fazy, pory mają swój konkretny cel i swoją misję w tworzeniu całości. Na tej podstawie wyodrębniono osiem profili osobowościowych oraz pięć energii, które uzupełniają się, komunikują i współpracują, a dzięki temu mogą tworzyć coś większego – schemat poniżej.

Środek tego schematu wypełnia energia SPIRIT, która jest uważana za nadrzędną. Przenika, łączy i napędza wszystko – można ją nazwać mocą Wszechświata.

Cykl rozpoczyna energia DYNAMO (wiosna) przechodząc kolejno w BLAZE (lato), TEMPO (jesień) i STEEL (zima), aby ponownie wejść w DYNAMO (wiosna) i rozpocząć kolejny cykl. 

Roger James Hamilton stworzył narzędzie profilowe Talent Dynamics. Dziś najbardziej znane wśród przedsiębiorców, którzy wykorzystują je do budowania zespołów i swojej marki osobistej oraz do komunikacji z klientami . Opiera się ono na prostym założeniu, że każdy powinien poznać własne predyspozycje, talenty aby mógł się rozwijać i pracować na flow. Poznanie siebie i innych ludzi ułatwia nam komunikację.

Test Talent Dynamics pozwala opisać 8 profili:
 1. CREATOR – to osoby bardzo twórcze, mające wiele pomysłów, dobrzy stratedzy. Często podważają autorytety, a ich wizje wybiegają daleko poza możliwości współczesnego świata. Zazwyczaj są bardzo gadatliwe, mogą być też lekceważące i aroganckie,. Zawsze wszystko wiedzą najlepiej. Punktualność jest dla nich pojęciem pełnym abstrakcji.
 2. STAR – osoby, które zawsze starają się być w centrum uwagi wszystkich. Są kolorowe i często z przesadą zabiegają o uwagę innych. Doskonale radzą sobie z budowaniem zespołów, gdyż mają umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi, którzy za nim podążają. Potrafią bardzo dobrze mówić do tłumów, ale niejednokrotnie przytłaczają swoją osobą.
 3. SUPPORTER – osoby, które potrafią doskonale wspierać innych, dbać o ich uczucia, być wszędzie, gdzie tylko widzą potrzebę, żeby pomagać. Są empatyczne. Niestety same często mają problemy z poczuciem własnej wartości i czują się niedoceniane. Są wszędobylskie i chaotyczne.
 4. DEAL MAKER – osoby, które potrafią zdobyć wiedzę „wszystko o wszystkich”. Mają wyjątkową umiejętność łączenia oraz budowania mostów pomiędzy ludźmi. Niestety zazwyczaj starają się być mili dla wszystkich, przez co brak im stanowczości.
 5. TRADER – osoby z doskonałą umiejętnością negocjacji. Niesamowicie punktualni – zegarek to ich atrybut. Mają wyjątkową zdolność do znajdowania okazji, ale odnajdując ją szukają idealnego momentu do działania, co ich wstrzymuje z działaniem.
 6. ACCUMULATOR – osoby, które zbierają wszystko, bo może się przydać, zarówno niepotrzebne gadżety, ale też pieniądze, wartościowe przedmioty i wiedzę. To wybitni naukowcy, którzy latami mogą pracować nad jakimś projektem. Nie odpowiadają, gdy się ich nie zapyta i zazwyczaj czekają aż ktoś ich znajdzie, aby wykorzystać ich talenty. Charakteryzuje ich cierpliwość i spokój.
 7. LORD – osoby wychwytujące wszystkie szczegóły. Często za szybko wyciągające wnioski oraz mające tendencje do krytykowania innych. Osoby nieustannie analizujące i badające. Charakteryzuje je wyjątkowy spokój. Ich wypowiedzi to forma krótkiej informacji, zazwyczaj podawana w punktach. Często sprawiają wrażenie osoby aroganckiej.
 8. MECHANIC – osoby, które charakteryzuje perfekcjonizm. Wciąż coś ulepszają i poprawiają. Kontakt z ludźmi nie jest im potrzebny. Łatwo zrywa relacje. Są to osoby niesamowite w tworzeniu czegoś lepszym niż było.

Cztery pierwsze profile są ekstrawertyczne i proludzkie. Do życia potrzebują innych ludzi, uczuć i relacji. Każdą decyzję omawiają i zaciągają wielu opinii.

Kolejne cztery profile to osoby introwertyczne, które nie potrzebują ludzi do funkcjonowania. Swoje decyzje opierają na faktach i analizie, a uczucia i relacje są drugorzędne. Realizują się w odosobnieniu, czują się bardzo dobrze w swoim domu, uwielbiają spokój i samotność.

Uproszczony test pokazuje w jakiej przewadze energii funkcjonujemy. Jeżeli jednak chcemy dokładniej odkryć siebie i poznać zależności pomiędzy poszczególnymi profilami, polecany jest pełny test Talent Dynamics. Po jego wykonaniu uświadomimy sobie, którym profilem jesteśmy, spojrzymy na świat i otaczających nas ludzi w zupełnie inny sposób. Ponieważ sam wynik testu to za mało, niezbędna jest właściwa interpretacja podczas indywidualnej konsultacji i wdrożenie wiedzy w swoje życie z uwzględnieniem tego co rozwijać, czego unikać, a co delegować innym. Dopiero takie działania dają spektakularne efekty.

© All rights reserved. Wykonanie:  Noble Brand

Wypełnij formularz

Jeżeli chcesz wykonać pełny test Talent Dynamics wypełnij formularz. Otrzymasz wtedy możliwość opłacenia testu oraz link do jego wykonania.

Cena pełnego testu wraz z konsultacją – 1066 zł